Česká verze Deutsch English
Certifikáty kvality
O společnosti LST a.s.
Kontakty
Dřevařská výroba - řezivo, štěpka
Výroba bukové spárovky
Obchod se dřevem
Lesnictví
Informace pro akcionáře

LST a.s., Trhanov 48, 345 33
Tel.: +420 379 792 511
Fax : +420 379 794 364
E-mail: info@lst.cz

LST a.s. - mapa

Program řádné valné hromady LST a.s. konané dne 16.6.2016 ve 14,00 hodin

v kanceláři společnosti Tiskařská 8a, Praha 10 - Malešice

 

 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 a zpráva o vztazích za rok 2015.

4. Řádná účetní závěrka za rok 2015 s návrhem na úhradu ztráty včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce.

5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, ke zprávě o vztazích po jejím přezkoumání a o stavu jejího majetku za rok 2015 a k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na úhradu ztráty.

7. Závěr

 


Powered by web2007 & Internetovestranky.com