Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Pro akcionáře

Pro akcionáře

 

Program valné hromady Společnosti LST a.s. konané dne 24.5.2021 ve 16:00 hodin

v sídle  společnosti Velíšek a Podpěra – advokátní kancelář s.r.o., Holečkova 105/6, Praha 5 

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Změna Stanov společnosti
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a zpráva o vztazích za rok 2020.
 5. Řádná účetní závěrka za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce.
 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, ke zprávě o vztazích po jejím přezkoumání a o stavu jejího majetku za rok 2020 a k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku včetně výplaty dividendy.
 8. Jmenování ing. Tomáše Junka prokuristou Společnosti.
 9. Závěr

 

 

Program valné hromady Společnosti LST a.s. konané dne 15.6.2020 ve 14:00 hodin

v kanceláři společnosti LST a.s., Tiskařská 8a, Praha 10 - Malešice.:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Změna Stanov společnosti
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 a zpráva o vztazích za rok 2019.
 5. Řádná účetní závěrka za rok 2019 s návrhem na rozdělení zisku včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce.
 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, ke zprávě o vztazích po jejím přezkoumání a o stavu jejího majetku za rok 2019 a k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku.
 8. Závěr

Program valné hromady LST a.s. konané dne 12.11.2019 ve 14,30 hodin

v Notářské kanceláři Mgr. Lukáše Valigury, Politických vězňů 935/13, 110 00 Praha 1

  

 1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Rozhodnutí o rozšíření předmětu podnikání Společnosti.
 4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
 5. Závěr valné hromady.

 

Program valné hromady Společnosti konané dne 24.5.2019 ve 14:00 hodin

v kanceláři společnosti LST a.s., Tiskařská 8a, Praha 10 - Malešice.:

 

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva o vztazích za rok 2018.
 4. Řádná účetní závěrka za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce.
 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, ke zprávě o vztazích po jejím přezkoumání a o stavu jejího majetku za rok 2018 a k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.
 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.
 7. Závěr

 

Program valné hromady LST a.s. konané dne 12.12.2018 ve 14:00 hodin

v sídle společnosti Velíšek & Podpěra – advokátní kancelář s.r.o., Holečkova 105/6, Praha 5:

 1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
 2. Volba orgánů valné hromady;
 3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
 4. Volba pana Ing. Stanislava Výborného, datum narození: 10.12.1973, bytem: Dany Medřické 608/13, Satalice, Praha 9, PSČ 190 15, do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 1.1.2019;
 5. Volba pana Ing. Václava Junka, CSc., datum narození: 17.6.1951, bytem: Nad pískovnou 1466/37, Krč, 140 00 Praha 4, do funkce člena představenstva s účinností ke dni 1.1.2019;
 6. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady pana Ing. Stanislava Výborného, datum narození: 10.12.1973, bytem: Dany Medřické 608/13, Satalice, Praha 9, PSČ 190 15, a to s účinností od 1.1.2019;
 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pana Ing. Václava Junka, CSc., datum narození: 17.6.1951, bytem: Nad pískovnou 1466/37, Krč, 140 00 Praha 4, a to s účinností od 1.1.2019;
 8. Rozhodnutí o určení mzdy a jiného plnění zaměstnanci Společnosti, panu Janu Junkovi, datum narození: 9.5.1977, Chodov 228, 345 33 Chodov, okres Domažlice
 9. Závěr valné hromady.

Program valné hromady Společnosti konané dne 24.5.2018 ve 14:00 hodin

v kanceláři společnosti LST a.s., Tiskařská 8a, Praha 10 - Malešice.: 

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a zpráva o vztazích za rok 2017.
 4. Řádná účetní závěrka za rok 2017 s návrhem na úhradu ztráty včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce.
 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, ke zprávě o vztazích po jejím přezkoumání a o stavu jejího majetku za rok 2017 a k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty.
 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na úhradu ztráty.
 7. Závěr

Program řádné valné hromady LST a.s. konané dne 14.6.2017 ve 14:00 hodin.

v kanceláři společnosti Tiskařská 8a, Praha 10 - Malešic:

 1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o vztazích za rok 2016.
 4. Řádná účetní závěrka za rok 2016 s návrhem na úhradu ztráty včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce.
 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, ke zprávě o vztazích po jejím přezkoumání a o stavu jejího majetku za rok 2016 a k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty.
 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na úhradu ztráty.
 7. Závěr