Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > O nás > Projekty

Projekty

Logo na web.JPG

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015856:

„Energetické úspory v provozu společnosti ve Veselí nad Moravou“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor ve společnosti LST a.s. v dřevozpracujícím provozu ve Veselí nad Moravou. Předmětem projektu je vyřazení stávajícího čelisťového nakladače a jeho nahrazení novou, energeticky efektivnější variantou.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby energií a tím i vysokou energetickou náročnost manipulace se surovou dřevní hmotou i hotovými polotovary a výrobky při výrobě bukových spárovek. Stávající stroj je zastaralý a energeticky velmi neefektivní. Manipulace se vstupní surovinou je tedy po energetické stránce výrazně ztrátová a projevuje se negativně na celkových provozních nákladech výrobny spárovek a v konečném důsledku snižuje celkovou efektivitu výrobního procesu.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu manipulovaných vstupních surovin i výstupních produktů.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

 

Projekt

KOTEL NA VYTÁPĚNÍ  BIOMASOU

A    ELEKTROSTATICKÝ    FILTR    PRO    SPOLEČNOST    LST A.S.

je spolufinancován Evropskou unií.

  • Realizací projektu dojde k ekonomicky šetrné a současně také ekologické spotřebě energie v rámci objektu žadatele.
  • Předmětem projektu je instalace nového kotle do stávajících prostor kotelny vč. její modernizace a pořízení elektrostatického filtru.